Social Icons

CandleStick Signal - Rising Three Method Pattern


candlestick pattern - rising three matthod pattern
pattern rising three mathod
Rising Three Method Pattern

Syarat – syarat Signal fx untuk Rising Three Methods :

a) Market sedang Uptrend Jika CS 1 adalah Buy, Downtrend jika CS 1 adalah Sell
b) CS 1 mestilah CS Buy @ Sell
c) CS 1 & 3 mestilah long body CS
d) CS 2 Small body.
e) Close CS 3 haruslah atas dari @ sama dengan highest CS 1.

rising 3 mathod pattern
candlestick pattern - rising three mathod pattern
candlestick pattern
signal candlestick pattern


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...